Vereniging

-- Scroll down for English! --

Delftse Studenten Jazz Vereniging 'Groover'

D.S.J.V. Groover is de studenten jazzvereniging van Delft en is opgericht op 21 november 2006. Groover is in korte tijd uitgegroeid tot een volwaardige vereniging met bijna 300 leden, die jazz en alle aanverwante stijlen, als funk, latin, soul, fusion en blues spelen. Groover huist haar activiteiten in ’t pand, Brabantse Turfmarkt 9, waar iedere woensdag een jamsessie/borrel wordt gehouden. Dit jaar viert Groover haar 10e levensjaar en dat betekent dat er in het voorjaar van 2016 een lustrumweek zal zijn met allerlei feestelijke activiteiten!
 

Combo's & Jammen

Groover heeft een eigen bigband (de Groover Big Band), a cappella jazzkoor (Vocalzz), soulband (Capital S) en binnenkort ook latinband, die onder begeleiding van een dirigent of handcoach wekelijks repeteren en vele optredens geven in en rondom Delft. Daarnaast biedt Groover een platform voor muzikanten om een eigen combo op te richten. Op dit moment zijn er zo’n 15 bands die regelmatig repeteren en optreden.
 

De vereniging wordt gekenmerkt door de open sfeer, waarbinnen beginnende muzikanten zich kunnen ontwikkelen en veel van andere leden kunnen leren, terwijl de gevorderden aan hun trekken komen op de professionele workshops. Het niveau van de leden varieert van absolute beginner tot conservatoriumstudent. Al met al is Groover dé ideale plek om andere muziekliefhebbers te ontmoeten tijdens de vele activiteiten en borrels, gezamenlijk muziek te maken en je verder te ontwikkelen op muzikaal gebied.
 

Activiteiten

Iedere woensdag is er een besloten jamsessie/borrel op ’t pand, behalve de laatste woensdag van de maand: dan wordt er gejamd in café de Klok. Deze jam is open voor iedereen en de perfecte gelegenheid om de sfeer van Groover te komen proeven. Daarnaast worden er workshops en lezingen georganiseerd op ’t pand of bij Unit Cultuur, de cultuurafdeling van de TU Delft. Verder organiseert Groover een aantal open feestjes per jaar: zoals Jazzclub in het Floratheater en Just Jazz in Theater de Veste, wat afgelopen jaar meer dan 1100 bezoekers trok! Ook was er afgelopen jaar een Groover Stage te vinden op festivals in Delft als A Day of Wonder (International Festival of Technology) en Jazz Festival Delft, waar bands van Groover en externe artiesten optraden.

Muppet Music

Muppet Music is een programma voor eerstejaars leden van Groover waarbij je leert jammen, samenspelen en je kennis maakt met Jazz! Het programma is echter zo ingedeeld dat ieder op zijn eigen niveau verder kan leren. Een beter muzikant worden kan namelijk altijd! In 5 sessies verspreid over het 2e studiekwartaal repeteer je in bandvorm onder begeleiding van ouderejaars leden óf studenten van het conservatorium in Rotterdam: Codarts. Het programma wordt afgesloten met de Grote Muppet Show op het Pand, waar de gerepeteerde nummers worden uitgevoerd. Op deze manier leer je veel muzikanten kennen en zouden er misschien wel nieuwe combo’s kunnen
ontstaan...

Meer weten? Stuur een mail naar comcie@grooverjazz.nl of kom een keer langs tijdens een open jamsessie of activiteit!

-- [English] --

Delft Student Jazz Association 'Groover'
Groover is an association for students who play jazz or like to dance and listen to jazz. The association has been founded in 2006 and has grown to almost 300 members who are into jazz and other music styles like funk, latin, soul, fusion and blues. Every Wednesday there is a jamsession/drinks at ‘’het Pand’’, Brabantse Turfmarkt 9. Except for the last wednesday of the month, the jam can then be found at café de Klok, Oude Delft 99. This year we enter our 10th year of existence and therfor we will organise a week of festivities in 2016’s spring!

Combo's & Jamming
Groover has its own bigband (the Groover Big Band), a cappella jazz choir (Vocalzz), soulband (Capital S) and soon also a latinband, who rehearse every Thursday night lead by a conductor or band coach. Auditions are often held at the beginning of the academic year or in februari. Check facebook.com/grooverjazz or this website for open spots. Also Groover provides a platform for musicians in Delft to form their own bands, at this moment we have around 15 of those bands who rehearse and perform regularly. Those performances are gigs at our one events, like Jazz Festival Delft, Just Jazz or Jazzclub, or payed gigs booked by other student associations, TU Delft or private events like a wedding.

The association is known for its welcoming and relaxed atmosphere, in which aspiring musicals can develop by learning from other members, and advanced musicians can enjoy themselves with professional workshops and challanging masterclasses. The level of members varies from absolute beginner to conservatory student. To conclude: Groover is the ideal place to meet jazz/music lovers during one of the many activities and drinks organised, to make music and to develop your own musical skills!

Activities
Next to the jamsessions that are organised every Wednesday at ‘’het Pand’’(Brabantse Turfmarkt 9) or every last Wednesday at Café de Klok (Oude Delft 99), there are workshops and lectures organised at ‘’het Pand’’ or at Unit Culture, the cultural centre of the TU Delft. Also there are a couple of parties each like Jazzclub in the ‘Floratheater’ or Just Jazz in ‘Theater de Veste’, which welcomed over 1100 visiters during the last edition in May. Last year Groover was found on some festivals too: there was a Groover Stage at TU Delft festival ‘A Day of Wonder’ during the International Festival of Technology, where 7 Groovercombo’s performed. And in August there was another Groover Stage during Jazz Festival Delft, with a 3 day programme of Groovercombo’s and external acts like Bruut! and Myles Sanko.

Muppet Music
Muppet Music is a music introduction program, which will be organised in the 2nd period of the academic year, where you will learn to how to jam, make music with others and get to know more about jazz music. However, the program is organized such that you can be challenged irrespective of your level. One can always become better as a musician! In 5 rehearsels/workshops lead by advanced Groover musicals or students from the conservatory of Rotterdam: Codarts, you will practise different songs in band formation. The programme will end with the big Muppet Show at the society, where the rehearsed songs are performed. Joining the program means getting to know other musicians who’d like to form a combo and learning more about making music in general.

Want to know more? Send an email to comcie@grooverjazz.nl or come by one of our jamsessions or activities!